Warming water for tea in Tibet

Fakta og fair proces sikrer buy-in hos alle interessenter

En af de største udfordringer for SMV’er er, at der sjældent er tid, ressourcer eller kompetencer til at tage vigtige strategiske diskussioner, herunder sikre at man løbende udfordrer sine planer. Dermed er der risiko for, at man mister den langsigtede fokus og suboptimerer pga. hverdagens operationelle problemer.

Ofte starter en opgave derfor med at sikre en fælles forståelse af ”Current State” mellem aktionærer, bestyrelse og direktion. Hvor er selskabet lige nu, og hvad er de største strategiske og taktiske udfordringer? Med min erfaring som både ingeniør, CFO og salgsansvarlig inden jeg blev CEO, har jeg en god ballast til at kunne udfordre organisationen hos mine klienter.

Den grundlæggende filosofi er FAKTA og FAIR PROCES. Indledningsvis er fokus på at sikre det faktuelle grundlag, så alle stakeholders får samme opfattelse af, hvor selskabet befinder sig, uanset om det drejer sig om produkt, marked eller organisation. Det er altafgørende at alle stakeholders opfatter  samarbejdet som objektivt, det vil sige at alle interessenter skal høres, uanset om deres opfattelse er faktuelt eller emotionelt baseret. Det sikrer en fair proces og dermed en mere robust efterfølgende dialog og implementering.

Outcome er en plan for fremdrift, der er vel forankret hos alle stakeholders. En helt grundlæggende forudsætning for, at ledelsen kan arbejde effektivt og forblive loyal over for strategien. Med den tilgang forbliver selskabet fokuseret.