Radikal ændring af nordisk strategi for multinational spiller

Den nordiske afdeling af en stor multinational koncern var udfordret at markante ændringer i markedsstrukturen herunder deres go to market model. Der var behov for nytænkning for at sikre den fortsatte dominans på det nordiske marked.

Den indledende analyse klargjorde markedsaspekter, der ikke tidligere var erkendt og sammen med ønsket om en fremtidssikker forretningsmodel mundede strategiprocessen ud in en plan for en komplet digital transformation af selskaberne i norden.

Implementeringsplanen, der omfattede en voldsom reduktion at de fysiske kontorer og helt ny go to market strategi, blev defineret og omfattede 14 workstream. Eksekveringen blev drevet at min partner og jeg i et internt PMO. Den nordiske model er nu en case for koncernen for hvordan fremtidens forretningsmodel kan se ud på globalt plan.