Strategi med ledergruppe

Indførelse af en struktureret strategiproces

En større spiller på det danske telecom marked havde behov for at revidere deres strategi i forbindelse med de voldsomme skift i markeds opbygning og produkternes distribution. En kompliceret ejerstruktur gjorde samtidig de strategiske diskussioner svære.

Der blev indført en struktureret strategiproces således, at den samlede ledergruppe arbejdede efter samme struktur og plan. Min opgave var at definere processen, coache de enkelte ledere mht. deres opgave samt sikre overholdelse af deadlines.

Resultatet var, at ledelsen på en enkel måde kunne kommunikere de strategiske muligheder over for bestyrelsen og dermed sikre en effektiv beslutningsproces. Efterfølgende udarbejdede jeg kommunikationsmateriale til ledelsen således af alle medarbejdere fik samme gennemgang af såvel strategi og implementering.