Gennemgang af teknologi samt roadmap for godkendelse

Bestyrelsen for et mindre Medical Device selskab ønskede, i forbindelse med næste investeringsrunde, en vurdering af ”Current State” samt de teknologiske- og godkendelsesmæssige udfordringer.

På en uge blev de vigtigste fagområder i selskabet gennemgået med en dag til hver af områderne: Teknologiudfordringer, skalering af produktion inkl. investeringsoverslag, organisation og kompetencer, QMS (Quality Management System) og RA (Regulatory Affairs).

Der blev udarbejdet og præsenteret et oplæg til bestyrelsen med konklusioner og anbefalinger samt vurdering af milestones og investeringsbehov. Oplægget var udarbejdet så bestyrelsen efterfølgende kunne fremlægge deres anbefaling til investorkredsen.