Revision af koncernens strategi i forbindelse med store markeds- og indtjeningsmæssige udfordringer

En at de store danske IT spillere, der leveret end-to-end ydelser, oplevede store ændringer i konkurrencesituationen. Samtidig var koncernen udfordret på indtjeningen efter et skifte i kunde- og produktmix.

I samarbejde med en kollega og kundens ledergruppe blev der lagt et roadmap for en revision af såvel strategi som interne processer der dækkede en periode på fire måneder.

Forskellige ”go to market” strategier blev afdækket via kundens egne data samt eksterne markedsundersøgelser. De mulige strategier blev mappet mod kundens kompetencer og resourcer overfor konkurrenternes muligheder.

Samtidig blev interne processer gennemgået. For at sikre en stærk sammenhæng med den nye strategi blev der iværksat et stort antal projekter der drev change management processen.

Implementeringen blev sikret ved en meget struktureret og stram projektopfølgning samt veldefinerede roller for de ansvarlige.