Markedsvurdering af device for investor

Markedsvurdering indenfor flyindustrien i forbindelse med follow-up investering

Min klient havde overtaget en lovende teknologi der kunne ændre den måde piloter kommunikerede på. Såvel internt i cockpittet, som med ground crew og kontroltårnet. Teknologien var færdigudviklet, produktetproduktionsklar og man havde startet salget, men det var uklart hvordan firmaet skulle sikre væksten og hvor stort markeds- og indtjeningspotentialet var.

Forskellige ”go to market” strategier blev afdækket via interview med potentielle kunder fra tre kontinenter. Fokus var at vurdere kundeoplevelsen via forskellige kanaler sammenholdt med ”Cost to serve” for disse kanaler.

Markedspotentialet blev estimeret ved en build-up model der sammenholdt den installeret base af den eksisterende teknologi og til- og afgange fra markedet.

På meget kort tid fik kunden et overblik over de vigtigste barrierer for vækst samt kunne vurdere om han ønskede at fortsætte sin investering i selskabet.